Oren

Ongeveer 40-50% van de patiënten met systeemvasculitis wordt geconfronteerd met gehoorproblemen. Het kan gaan om tijdelijke gehoorproblemen maar vaak ook is er sprake van een blijvende doofheid aan één of beide oren. Dat komt vooral door aantasting van het slijmvlies van het oor en de buis van Eustachius door de systeemvasculitis. Wanneer het gaat om verstoppingen van de buis van Eustachius dan kunnen buisjes in het trommelvlies een oplossing bieden.

Aantasting van de buis van Eustachius
De buis van Eustachius verbindt het oor met de keel. Via deze weg kan afval uit het oor via de keel worden afgevoerd. Bovendien wordt via deze verbinding de luchtdruk in het middenoor gelijk gehouden aan de buitendruk. Door ontsteking en zwelling van het slijmvlies van neus en keel kan deze verbinding verbroken worden. Er verzamelt zich dan vocht achter het trommelvlies. De druk in het middenoor kan niet meer gelijk gehouden worden en verandert telkens. Hierdoor gaat het trommelvlies intrekken. Het gehoor kan dan veranderen en er kan gehoorverlies optreden. Er kan een gevoel ontstaan dat lijkt op wat in een opstijgend vliegtuig kan worden ervaren. Als de schade aan de buis van Eustachius blijvend is, dan kunnen er buisjes geplaatst worden in het trommelvlies. Zo'n buisje is meestal gemaakt van kunststof en is niet groter dan een halve luciferkop.

Onder plaatselijke verdoving wordt via een microchirurgische ingreep een kleine snede van 3 mm in het trommelvlies gemaakt. Zonodig wordt er eerst vocht uit het middenoor gezogen. Daarna wordt het buisje in het sneetje in het trommelvlies geplaatst. Het ene uiteinde steekt in het middenoor terwijl het andere uiteinde zich in de gehoorgang bevindt. Direct na de behandeling zijn de meeste klachten verdwenen. Door het buisje kan het vocht afgevoerd worden en het buisje zorgt voor een gelijke druk tussen het buitenoor en het middenoor. Het gehoor verbetert hierdoor meestal.

De eerste dagen na de operatie kan er nog wat vocht uit de gehoorgang komen. Het is toch beter om geen watje of gaasje in het oor te dragen. Dit verhindert namelijk een goede beluchting van de gehoorgang en het middenoor, waardoor de genezing vertraagt. Het trommelvliesbuisje kan enige jaren blijven zitten. Vaak wordt het op een gegeven moment spontaan naar buiten gestoten. Dan moet worden bekeken of er opnieuw een buisje geplaatst moet worden.

oor

Oorsuizen 
Een ander vaak optredend gehoorprobleem bij systeemvasculitis is oorsuizen. Dit kan zeer hinderlijk zijn. Soms wordt oorsuizen veroorzaakt door geluiden van het eigen lichaam (stromend bloed, spastische trillingen van spiertjes, luchtwervelingen tussen middenoor en keelholte of afwijkingen in het kaakgewricht). Die geluiden worden dan om de een of andere reden versterkt. Vaker echter treedt het spontaan en kortdurend op, bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte, zonder dat bekend is waar de geluiden vandaan komen. Zo kan ook een niet goed functionerende buis van Eustachius leiden tot oorsuizen. Oorsuizen bij systeemvasculitis kan stoppen als de vasculitis tot rust komt. Dit is echter niet altijd het geval. Er zijn geen geneesmiddelen tegen oorsuizen en ook operaties en elektrische prikkeling helpen niet.

De methode die nog de meeste verlichting kan geven is het maskeren van oorsuizen door een achtergrondgeluid. Dit kan worden gedaan met bijvoorbeeld een gewoon hoortoestel dat het natuurlijke geluid van buitenaf versterkt en doorgeeft aan het oor. Daardoor kan het oorsuizen overstemd worden. Een hoortoestel kan ook ingesteld worden op het maken van een achtergrondgeluid dat het oorsuizen overstemt en een rustiger gehoor geeft.

Na een bepaalde tijd treedt er mees-tal gewenning op. Het oorsuizen blijft wel aanwezig, maar de patiënt heeft er nauwelijks tot geen hinder meer van. Die acceptatie kan bevorderd worden door contact met andere patiënten die aan oorsuizen lijden. Deze hebben zich onder meer verenigd bij de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden, de NVvS.

Slechthorendheid en doofheid
Slechthorendheid hoeft niet alleen betrekking te hebben op het niet hard genoeg horen van geluiden. Vaak zijn de geluiden die de patiënt hoort vervormd of doffer. Ook kan men overgevoelig zijn voor geluid of kan omgevingsgeluid storen bij het horen. De ernst van het gehoorverlies wordt uitgedrukt in het aantal decibels (db) gehoorverlies.

  • lichte slechthorendheid is gehoorverlies tot 35 db;
  • matige slechthorendheid is gehoorverlies tussen 35-60 db;
  • ernstige slechthorendheid is gehoorverlies tussen 60-90 db;
  • van doofheid is sprake bij gehoorverlies van meer dan 90db.

Ook toonhoogten spelen een rol. Sommigen horen hoge tonen slecht, bij anderen is dat juist bij de midden- of lage tonen.
Met gehoortesten wordt het gehoorverlies in kaart gebracht. Op basis daarvan kan worden bepaald of een gehoortoestel kan helpen en welk soort toestel daar het meest geschikt voor is.

Voor verschillende typen gehoorverlies zijn er verschillende typen gehoortoestellen. Er zijn er die vooral de hoge tonen versterken, maar andere versterken de lage tonen of juist weer de middentonen. Daarnaast versterken sommige gehoortoestellen maar weinig en hebben andere een krachtig versterkend vermogen. De meeste gehoortoestellen hebben instelmogelijkheden voor de mate van versterking, de demping van plotseling harde geluiden en de filtering van geluiden.

Het hoortoestel wordt vaak achter het oor gedragen en het geluid wordt dan via een plastic slangetje en een oorstukje naar het oor geleid. Er zijn ook "in-het-oor" toestellen. Dat zijn hele kleine toestellen die in de oorschelp of zelfs alleen in de gehoorgang geplaatst kunnen worden. Voor mensen met een groter gehoorverlies bestaat er een kastje dat op de borst wordt gedragen. Via een snoertje staat het in verbinding met een oortelefoontje. Tegenwoordig kunnen gehoortoestellen zelfs worden weggewerkt in brilmonturen.

 

Bron: De oorspronkelijke tekst van dit artikel is geschreven voor de documentatiemap van de Vasculitis Stichting en tot stand gekomen in samenwerking met de Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg en de Deutsche Nierenstiftung.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 27 maart 2013

 

 

 

NIEUWS

Twee nieuwe brochures

2018-12-20

In de sectie Publicaties van deze site (onder het kopje Brochures) staan twee nieuwe brochures. Het rapport Impact en Bereik en een brochure over onze eigen organisatie. 

Lees meer

Succesvol Ondernemen met GPA

2018-11-25

Dat onze oud-voorzitter en huidig bestuurslid jan Veenendaal een sociaalvoelend mens is blijkt niet alleen uit zijn werk als vrijwilliger voor onze stichting maar ook uit de bijzondere manier waarop hij zijn bedrijf Lightweight Containers heeft ingericht. Op 19 november werd het verkozen tot het Vitaalste Bedrijf van Nederland. 

Lees meer

Open Source Publicatie Wordt Verplicht

2018-09-20

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle wetenschappelijke publicaties, die mede met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, voor iedereen gratis toegankelijk zijn. 

Lees meer

Belangrijk Onderzoek naar Afweersysteem

2018-07-26

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben 15 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar het afweersysteem.
Het doel is om uiteenlopende ziektes waarbij het afweersysteem ontregeld is, zoals bij vasculitis, kanker, reuma en MS, beter te begrijpen en te bestrijden. 

Lees meer

NIEUW: Amsterdam UMC

2018-06-15

De twee Amsterdamse academische ziekenhuizen (AMC en VUmc) gaan samenwerken onder één naam en een nieuw logo: Amsterdam UMC

Lees meer

Nieuw Behçet Onderzoek

2018-06-12

Nieuw Nederlands wetenschappelijk Behçet-onderzoek klaar om van start te gaan.

Lees meer

Vraag het de patiënt !

2017-12-21

De Patientenfederatie Nederland heeft de vaste kamercommissie voor VWS een brief gestuurd die ervoor pleit om vooral ook de patiënt te betrekken bij het bepalen van kwaliteit in de zorg.

Lees meer

Uw contributie declareren?

2017-06-21

Of dat kan hangt af van welke polis u heeft bij welke verzekeraar. Als u alleen een basisverzekering heeft zal het niet lukken. Maar als u een aanvullende polis heeft zou het zo maar eens kunnen...

Lees meer

Kenniskaart Vasculitis voor Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar On Line

2017-04-24

Na die van het Meander MC in Amersfoort en het Erasmus MC in Rotterdam, staat nu ook de kenniskaart voor de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar online.

Lees meer

Maligniteiten

2016-12-08

Belangrijke publicatie van twee van onze redactieleden: Emma van Daalen en Chinar Rahmattulla.

Lees meer

Advies aan de Tweede Kamer

2016-11-04

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland‘: ‘Financier patiëntenorganisaties uit premiegeld en niet langer uit algemene middelen’.

Lees meer

Digitale inzage dossier

2016-10-27

Minister Schippers trekt de komende 3 jaar 105 miljoen euro uit zodat patiënten zelf eenvoudig en digitaal toegang krijgen tot hun gegevens bij het ziekenhuis.

Lees meer

Eigen verantwoordelijkheid

2016-08-15

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde deze maand dat een patiënt altijd zelf moet controleren of zijn zorgverzekeraar een behandeling vergoedt.

Lees meer

Lareb Bijwerkingen App

2016-02-03

Lareb heeft de Bijwerking App gelanceerd. Naast het melden van bijwerkingen kunt u nieuws over bijwerkingen ontvangen.

Lees meer

Maagzuurremmers

2016-01-25

Het NRC, Medisch Contact en de website Niernieuws kwamen in januari alle drie met het bericht dat 'populaire maagzuurremmers de kans op chronische nierziekte vergroten'. Maar klopt dat bericht wel?

Lees meer

UWV Perspectief

2016-01-06

UWVPerspectief is een platform voor mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Chronisch zieken vinden er veel informatie over ziek zijn en werken.

Lees meer

WORD LID !

Ooit gedacht aan een 2nd opinion?

Bekijk uitslag