Home  > 
Donaties

Donaties

Wat u kunt doen om ons financieel te ondersteunen.

Als u ons een warm hart toedraagt zijn er verschillende manieren om ons financieel te helpen:

  • U kunt contribuant worden. Als u dat nog niet bent natuurlijk. Dat betekent meer invloed en meer middelen.
  • U kunt aan familie en vrienden vragen om ook contribuant te worden. (Men hoeft geen patiënt te zijn om contribuant te worden.)
  • U kunt bij speciale gelegenheden vragen om een cadeautje achterwege te laten en in plaats daarvan iets te doen voor de Vasculitis Stichting
  • U kunt als contribuant méér overmaken dan het minimum. 
  • U kunt eenmalig een bedrag doneren. Dat kan tegenwoordig ook snel en gemakkelijk on-line.
  • U kunt ook on-line een van de mensen ondersteunen die een actie voor onze stichting hebben opgezet via de stichting GeefSamen.
  • U kunt een overeenkomst met ons afsluiten voor een periodieke gift gedurende 5 jaar. Tot op dit moment dient dat via de notaris te verlopen maar vanaf 1 januari 2014 kan dat rechtstreeks. zie hier voor meer informatie of mail onze penningmeester: penningmeester@vasculitis.nl
  • U kunt middels een legaat de stichting ook na uw overlijden nog helpen. 

 Wat er gebeurt  met uw bijdrage

Aan het eind van elk jaar bepaalt het bestuur in een formele vergadering hoe het totaal aan giften het best kan worden aangewend. 
Dat kan zijn voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, voor het uitvoeren van niet gesubsidieerde activiteiten of voor versterking van de eigen vermogenspositie. 
Ook dat laatste is sinds 2012 erg belangrijk omdat de overheid patiëntenorganisaties niet meer toestaat om vanuit de subsidie een risicoreserve aan te houden.
En dat niet alleen: reeds opgebouwde reserves dienen voor 2015 te worden opgesoupeerd anders worden ze daarna afgetrokken van de subsidie.

Uw voorkeur aangeven

Wanneer u uw bijdrage nadrukkelijk gebruikt wil zien voor een bepaald doel, bijvoorbeeld voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek , dan kunt u dat aangeven.
Wij zullen uw gift dan alleen voor dat doel aanwenden. 

Eerst meer Informatie?

email:                        penningmeester@vasculitis.nl  of  voorzitter@vasculitis.nl
of bel:                        088 00 22 333 werkdagen van 10:00 - 21:00 uur

Direct helpen?         Bankrekening NL77INGB0005965298 t.n.v. Vasculitis Stichting te Silvolde


     of doneer hier direct veilig en snel on-line.

 

De Vasculitis Stichting en haar middelen

De Vasculitis Stichting (v/h Friedrich Wegener Stichting) is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat we werken zonder winstoogmerk en dat we gebonden zijn aan stricte regels.
Het betekent ook dat uw schenking aan onze stichting aftrekbaar is voor de belasting.
Vooral bij een 5-jaren-overeenkomst is dat zowel voor u als voor ons zeer interessant. Dan geldt er namelijk geen drempel.
Voor meer bijzonderheden hierover kunt u contact opnemen met onze voorzitter of penningmeester.

Reguliere inkomsten 

Allereerst: De Vasculitis Stichting wil kost wat kost voorkomen dat de jaarlijkse contributie voor mensen een drempel vormt om zich bij ons aan te sluiten.
De contributie is slechts 25 euro per jaar en voor wie dat een probleem is wordt een oplossing gevonden. Overigens vergoeden veel verzekeringsmaatschappijen in hun aanvullende polissen het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie als de onze. U kunt hier controleren of het lidmaatschap door uw verzekeraar wordt vergoed.

Tot aan 2012 verstrekte het ministerie van VWS nog voor elk betalend lid een subsidie die neer kwam op zo'n 40 euro per contribuant per jaar. Die vergoeding per lid is afgeschaft en er komt een vast bedrag voor in de plaats. Het bedrag aan subsidie is voor 2012 met 20% verminderd en per 2013 met nog eens 30% extra. In totaal is de subsidie dus binnen twee jaar gehalveerd. We zullen dus net als elk huishouden moeten zorgen voor andere inkomsten en/of voor minder uitgaven. Minder uitgaven betekent zuiniger aan doen maar uiteindelijk wellicht ook minder activiteiten. Dat laatste willen we voorkomen omdat we patiënten met vasculitis en hun verwanten de best mogelijke diensten willen verlenen. We doen dus zo zuinig mogelijk en proberen tegelijkertijd meer inkomsten te genereren.

De som van contributie en subsidie vormt samen met de extra giften onze enige vaste bron van inkomsten. Wij willen kost wat kost objectief blijven in al onze uitingen en vormen van dienstverlening en daarom maken wij op geen enkele wijze gebruik van inkomsten uit het bedrijfsleven.

Reclame

De Vasculitis Stichting maakt op geen enkele wijze gebruik van inkomsten uit reclame, niet op deze website en niet via ons blad VascuZine. Dit is een bewuste keuze om te zorgen dat we objectief en onafhankelijk blijven.

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Via donaties hebben we in de loop van de tijd een Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (het FWO) opgebouwd. Het geld in dit fonds wordt alleen aangewend voor wetenschappelijk onderzoek op het terrein van primaire vasculitis en dus niet voor operationele zaken. Met het FWO helpen we ondermeer jonge onderzoekers bij het tot stand brengen van hun proefschrift en stellen we hen in staat belangrijke congressen bij te wonen. 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 8 augustus 2013

NIEUWS

Succesvol Ondernemen met GPA

2018-11-25

Dat onze oud-voorzitter en huidig bestuurslid jan Veenendaal een sociaalvoelend mens is blijkt niet alleen uit zijn werk als vrijwilliger voor onze stichting maar ook uit de bijzondere manier waarop hij zijn bedrijf Lightweight Containers heeft ingericht. Op 19 november werd het verkozen tot het Vitaalste Bedrijf van Nederland. 

Lees meer

Open Source Publicatie Wordt Verplicht

2018-09-20

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle wetenschappelijke publicaties, die mede met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, voor iedereen gratis toegankelijk zijn. 

Lees meer

Belangrijk Onderzoek naar Afweersysteem

2018-07-26

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben 15 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar het afweersysteem.
Het doel is om uiteenlopende ziektes waarbij het afweersysteem ontregeld is, zoals bij vasculitis, kanker, reuma en MS, beter te begrijpen en te bestrijden. 

Lees meer

NIEUW: Amsterdam UMC

2018-06-15

De twee Amsterdamse academische ziekenhuizen (AMC en VUmc) gaan samenwerken onder één naam en een nieuw logo: Amsterdam UMC

Lees meer

Nieuw Behçet Onderzoek

2018-06-12

Nieuw Nederlands wetenschappelijk Behçet-onderzoek klaar om van start te gaan.

Lees meer

Subsidie Nierstichting voor LUMC

2018-04-18

Dr. Onno Teng van het LUMC krijgt € 375.000  voor zijn onderzoek naar nierpatiënten die een nierontsteking hebben als gevolg van een auto-immuunziekte. 

Lees meer

Vraag het de patiënt !

2017-12-21

De Patientenfederatie Nederland heeft de vaste kamercommissie voor VWS een brief gestuurd die ervoor pleit om vooral ook de patiënt te betrekken bij het bepalen van kwaliteit in de zorg.

Lees meer

Schijf met persoonsgegevens mogelijk ontvreemd

2017-12-21

Patiëntenfederatie Nederland is sinds november een externe harde schijf kwijt. Op de schijf staan eigen bedrijfsgegevens en gegevens van de 25 duizend panelleden van de Patiëntenfederatie.

Lees meer

Medicijnen in de EU

2017-10-25

Edith Schippers vindt dat fabrikanten moeten worden verplicht om hun medicijnen aan alle EU lidstaten aan te bieden. 

Lees meer

Chinar Rahmattulla: Summa Cum Laude

2017-09-29

Onze vrijwilligster en redactrice van de Vascuzine Chinar Rahmattulla studeerde vandaag in Leiden SUMMA CUM LAUDE af in de geneeskunde !

Lees meer

AMC Voorlichting Vasculitispatiënten

2017-09-18

Op woensdagavond 18 oktober organiseert het Vasculitiscentrum AMC samen met de afdelingen reumatologie en nefrologie van het VUMC een patiëntenavond in het AMC.

Lees meer

Uw contributie declareren?

2017-06-21

Of dat kan hangt af van welke polis u heeft bij welke verzekeraar. Als u alleen een basisverzekering heeft zal het niet lukken. Maar als u een aanvullende polis heeft zou het zo maar eens kunnen...

Lees meer

Kenniskaart Vasculitis voor Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar On Line

2017-04-24

Na die van het Meander MC in Amersfoort en het Erasmus MC in Rotterdam, staat nu ook de kenniskaart voor de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar online.

Lees meer

Met wie heeft u een appeltje te schillen?

2017-03-17

Deze week startte het Nationale Zorgnummer de actie  'Met wie heeft u een appeltje te schillen?' Wat doe je als je een probleem hebt met werkgever, zorgverzekeraar of arts? 

Lees meer

Maligniteiten

2016-12-08

Belangrijke publicatie van twee van onze redactieleden: Emma van Daalen en Chinar Rahmattulla.

Lees meer

10 jaar nieuw leven

2016-11-15

Een van de sprekers op de Landelijke Dag 2017 is de longarts Prof. dr. Marjolein Drent. Ze vroeg ons om aandacht voor een mooie film over twee zussen die beiden een dubbele longtransplantatie meemaakten.

Lees meer

Advies aan de Tweede Kamer

2016-11-04

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland‘: ‘Financier patiëntenorganisaties uit premiegeld en niet langer uit algemene middelen’.

Lees meer

Digitale inzage dossier

2016-10-27

Minister Schippers trekt de komende 3 jaar 105 miljoen euro uit zodat patiënten zelf eenvoudig en digitaal toegang krijgen tot hun gegevens bij het ziekenhuis.

Lees meer

Eigen verantwoordelijkheid

2016-08-15

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde deze maand dat een patiënt altijd zelf moet controleren of zijn zorgverzekeraar een behandeling vergoedt.

Lees meer

Expertise UMCG en AMC

2016-07-19

Commissie oordeelt positief over definitieve erkenning AMC en UMCG als expertisecentrum voor vasculitis.

Lees meer

Vasculitis Expertisecentrum Amsterdam

2016-06-07

Op de website van het AMC is nu een aparte sectie voor het Vasculitis Expertisecentrum Amsterdam.

Lees meer

Lareb Bijwerkingen App

2016-02-03

Lareb heeft de Bijwerking App gelanceerd. Naast het melden van bijwerkingen kunt u nieuws over bijwerkingen ontvangen.

Lees meer

Maagzuurremmers

2016-01-25

Het NRC, Medisch Contact en de website Niernieuws kwamen in januari alle drie met het bericht dat 'populaire maagzuurremmers de kans op chronische nierziekte vergroten'. Maar klopt dat bericht wel?

Lees meer

UWV Perspectief

2016-01-06

UWVPerspectief is een platform voor mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Chronisch zieken vinden er veel informatie over ziek zijn en werken.

Lees meer

Nationale Zorgnummer

2015-11-07

In de knel omdat u geen passende zorg en ondersteuning krijgt? Dan is er nu het Nationale Zorgnummer
0900 - 2356780

Lees meer

Transparantie in de zorg

2015-03-03

Helderheid voor de patient over de kwaliteit en de kosten van de zorg. Dat is wat minister Schippers wil in het jaar van de transparantie. 

Lees meer

Second Opinion

2015-01-22

Het aanvragen van een second opinion blijft gewoon verzekerd en er komt ook geen eigen bijdrage in dat verband. 

Lees meer

WORD LID !

Ooit gedacht aan een 2nd opinion?

Bekijk uitslag