Home  > 
Over Ons  >  ANBI gegevens

ANBI gegevens

_  De Vasculitis Stichting staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). (u kunt dat hier controleren)
Sinds 1 januari 2014 moeten ANBI's via hun website een groot aantal gegevens openbaar maken.
De Vasculitis Stichting is een transparante organisatie en juicht die ontwikkeling toe.
Ze voldoet middels deze pagina en de weergegeven koppelingen volledig aan de nieuwe eisen.

Naam:

Vasculitis Stichting

RSIN: (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
8051.54.012

Contactgegevens:
Vasculitis Stichting
Wezelhof 17
7064 CX  SILVOLDE

e-mail:    info@vasculitis.nl
telefoon: 088 00 22 333

Bestuur:
Het bestuur bestaat op 1 juli 2015 uit de volgende leden. 

de heer P.M.J. (Peter) Verhoeven    : voorzitter                          voorzitter@vasculitis.nl
de heer F.J.M. (Frans) Ros              : secretaris                         secretaris@vasculitis.nl
de heer W.H. (Pim) Zaalberg           : penningmeester               penningmeester@vasculitis.nl

mevrouw C.C. (Rina) van ’t Hoff       : algemeen bestuurslid
de heer J. (Jan) Veenendaal            : algemeen bestuurslid (oud voorzitter)

Hoofd en nevenfuncties van de huidige bestuursleden:

Geen van de huidige bestuursleden bekleedt momenteel een hoofd-  of nevenfunctie die direct of indirect in strijd is met de belangen van de Vasculitis Stichting.
Mocht in deze situatie in de toekomst verandering komen (of daar de schijn van hebben) dan voorziet een interne procedure in een onmiddelijke signalering, beoordeling en -zonodig - correctie van die situatie. 

Naam bestuurder  Hoofdfunctie Nevenfunctie 
P.M.J. (Peter) Verhoeven Gepensioneerd.

Voorzitter VVE Parkappartementen Buitenweg Maarssen 
directeur/eigenaar Keltaz b.v.

F.J.M. (Frans)  Ros Gepensioneerd.
Penningmeester Stichting Vrienden van de Mauritiuskerk
Bestuurslid Stichting Interkerkelijk Solidariteitsfonds Oude IJsselstreek
Secretaris Parochiele Caritas Instelling Maria Laetitia
Lid Raad van Toezicht Coöperatie Mauritius
SchuldHulpMaatje.
W.H. (Pim) Zaalberg Treasurer bij Oikocredit U.A. Geen
J. (Jan) Veenendaal

Non-executive Chairman of the Board at Eurokeg b.v., Lightweight Containers b.v. en OneCircle b.v. 
Bestuurder Hevec Beheer b.v. en Hevec Management b.v.

Geen
C.C. (Rina) van 't Hoff  Voormalig raadsonderzoeker Ministerie van Veiligheid en Justitie Geen 

 Doelstelling:

Conform haar statuten stelt de stichting zich ten doel:

 • het informeren van patiënten en hun naasten over de diverse verschijningsvormen van vasculitis de gevolgen van deze ziektebeelden, de medicatie en haar bijwerkingen
 • het versterken van onderlinge contacten tussen patiënten met vasculitis;
 • het informeren van huisartsen, specialisten en hulpverleners over vasculitis;
 • het bevorderen en ondersteunen van research naar vasculitis;
 • het bundelen van belangen van de diverse geassocieerde ziektebeelden van vasculitis;
 • het behartigen van de belangen van haar eigen organisatie en van de hierboven genoemde betrokkenen bij vasculitis en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Met de betrekking tot de ziekten waar zij zich mee bezighoudt, wil de Vasculitis Stichting bereiken dat:

 • de diagnose eerder gesteld wordt, omdat dit levens kan redden en schade aan de organen kan voorkomen of beperken
 • de behandeling wordt verbeterd, zodat deze meer effect heeft en minder bijwerkingen
 • patiënten (en hun omgeving) goed geïnformeerd worden over hun ziekte en handvatten krijgen aangereikt om hun leven zo goed mogelijk te kunnen instellen op de nieuwe situatie
 • patiënten en hun partners weten waar ze zorg en hulp kunnen krijgen
 • patiënten en hun partners weerbaar in hun relatie met artsen, zorgverleners, hulpverleners en andere betrokkenen.

De Vasculitis Stichting richt zich bij haar activiteiten primair op alle belanghebbenden met een zogenaamde primaire vasculitis.

OPMERKING: In de statuten staat momenteel dat de financiële middelen die na een eventuele opheffing van de organisatie overblijven, zoveel mogelijk worden besteed aan een soortgelijke organisatie (art.9 lid 5). In een recent bestuursbesluit is overeengekomen dit artikel bij de eerstvolgende statutenwijziging aan te scherpen tot: “financiële middelen die na opheffing van de organisatie overblijven, worden besteed aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling.”

Beloningsbeleid:
Omdat de stichting geen betaalde krachten heeft is er geen sprake van een echt beloningsbeleid.  Ook bestuursleden krijgen conform de statuten geen beloning. Wel kunnen onkosten kunnen worden gedeclareerd conform de Regeling Onkostenvergoeding Vasculitis Stichting. Daarnaast kan aan het eind van het eind van elk jaar worden besloten om bepaalde vrijwilligers een bedrag uit te keren als waardering voor de door hem of haar gepleegde inspanning. Deze bedragen worden vastgesteld door een commissie die elk jaar eind oktober wordt samengesteld uit leden van het algemeen bestuur exclusief de voorzitter. Bij de samenstelling is vooral van belang dat de betreffende leden goed zicht hebben op wie zich dat jaar in welke mate heeft ingespannen. Het per individu toe te kennen bedrag zal nooit hoger zijn dan het in dit verband wettelijk toegestane maximum. Ultimo 2017 lag dit maximum op €1.500. 

Financiële verantwoording 2018:
Zie hier de financiële verantwoording over 2018

Activiteitenverslag 2018:
Zie hier het activiteitenverslag over 2018

Activiteitenplan 2019:
Zie hier het activiteitenplan 2019

Beleidsplan 2017 - 2019:
Zie hier het beleidsplan beleidsplan 2017-2019

Zie hier de Privacy regeling

Zie hier de Klachtenprocedure 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 28 mei 2019

NIEUWS

Twee nieuwe brochures

2018-12-20

In de sectie Publicaties van deze site (onder het kopje Brochures) staan twee nieuwe brochures. Het rapport Impact en Bereik en een brochure over onze eigen organisatie. 

Lees meer

Succesvol Ondernemen met GPA

2018-11-25

Dat onze oud-voorzitter en huidig bestuurslid jan Veenendaal een sociaalvoelend mens is blijkt niet alleen uit zijn werk als vrijwilliger voor onze stichting maar ook uit de bijzondere manier waarop hij zijn bedrijf Lightweight Containers heeft ingericht. Op 19 november werd het verkozen tot het Vitaalste Bedrijf van Nederland. 

Lees meer

Open Source Publicatie Wordt Verplicht

2018-09-20

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle wetenschappelijke publicaties, die mede met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, voor iedereen gratis toegankelijk zijn. 

Lees meer

Belangrijk Onderzoek naar Afweersysteem

2018-07-26

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben 15 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar het afweersysteem.
Het doel is om uiteenlopende ziektes waarbij het afweersysteem ontregeld is, zoals bij vasculitis, kanker, reuma en MS, beter te begrijpen en te bestrijden. 

Lees meer

NIEUW: Amsterdam UMC

2018-06-15

De twee Amsterdamse academische ziekenhuizen (AMC en VUmc) gaan samenwerken onder één naam en een nieuw logo: Amsterdam UMC

Lees meer

Nieuw Behçet Onderzoek

2018-06-12

Nieuw Nederlands wetenschappelijk Behçet-onderzoek klaar om van start te gaan.

Lees meer

Vraag het de patiënt !

2017-12-21

De Patientenfederatie Nederland heeft de vaste kamercommissie voor VWS een brief gestuurd die ervoor pleit om vooral ook de patiënt te betrekken bij het bepalen van kwaliteit in de zorg.

Lees meer

Uw contributie declareren?

2017-06-21

Of dat kan hangt af van welke polis u heeft bij welke verzekeraar. Als u alleen een basisverzekering heeft zal het niet lukken. Maar als u een aanvullende polis heeft zou het zo maar eens kunnen...

Lees meer

Kenniskaart Vasculitis voor Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar On Line

2017-04-24

Na die van het Meander MC in Amersfoort en het Erasmus MC in Rotterdam, staat nu ook de kenniskaart voor de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar online.

Lees meer

Maligniteiten

2016-12-08

Belangrijke publicatie van twee van onze redactieleden: Emma van Daalen en Chinar Rahmattulla.

Lees meer

Advies aan de Tweede Kamer

2016-11-04

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland‘: ‘Financier patiëntenorganisaties uit premiegeld en niet langer uit algemene middelen’.

Lees meer

Digitale inzage dossier

2016-10-27

Minister Schippers trekt de komende 3 jaar 105 miljoen euro uit zodat patiënten zelf eenvoudig en digitaal toegang krijgen tot hun gegevens bij het ziekenhuis.

Lees meer

Eigen verantwoordelijkheid

2016-08-15

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde deze maand dat een patiënt altijd zelf moet controleren of zijn zorgverzekeraar een behandeling vergoedt.

Lees meer

Lareb Bijwerkingen App

2016-02-03

Lareb heeft de Bijwerking App gelanceerd. Naast het melden van bijwerkingen kunt u nieuws over bijwerkingen ontvangen.

Lees meer

Maagzuurremmers

2016-01-25

Het NRC, Medisch Contact en de website Niernieuws kwamen in januari alle drie met het bericht dat 'populaire maagzuurremmers de kans op chronische nierziekte vergroten'. Maar klopt dat bericht wel?

Lees meer

UWV Perspectief

2016-01-06

UWVPerspectief is een platform voor mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Chronisch zieken vinden er veel informatie over ziek zijn en werken.

Lees meer

WORD LID !

Ooit gedacht aan een 2nd opinion?

Bekijk uitslag