Home  > 
Search news

NIEUW: Amsterdam UMC

    

Het AMC en het VUmc zijn al heel lang bezig om te komen tot een bestuurlijke fusie.
S
inds 7 juni is die fusie een feit.

De twee Amsterdamse academische ziekenhuizen gaan samenwerken onder één naam en een nieuw logo: 
Amsterdam UMC waarbij UMC staat voor Universitair Medische Centra.

 

 

 

 Wat is een bestuurlijke fusie?

Een bestuurlijke fusie betekent dat de raden van bestuur van AMC en VUmc uit dezelfde personen bestaan; de bestuurders van AMC zijn ook de bestuurders van VUmc, en andersom. Daardoor kunnen beide organisaties aangestuurd worden als ware het één organisatie.

Wat gaat er veranderen?

Voor patiënten, studenten en medewerkers blijven beide ziekenhuizen op de bestaande locaties voorlopig gewoon functioneren als tot nu toe. In feite is op 7 juni voor AMC en VUmc alleen maar het begin gemarkeerd van een langjarig proces waarbij de twee instellingen werken aan voortgaande integratie. In eerste instantie betreft dit vooral de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek.

Wat betekent het voor patiënten?

Voor patiënten in het algemeen verandert er voorlopig even weinig of niets. Men gaat gewoon naar het AMC of het VUmc en naar de eigen polikliniek en eigen behandelaar.

Toch gaat er in de komende jaren wel wat veranderen. Bepaalde specialismen, poliklinieken en verpleegafdelingen zullen gaan verhuizen van de locatie AMC naar VUmc, en andersom. Zo zal in de tweede helft van 2018 kindergeneeskunde naar locatie AMC gaan. Ook dermatologie en orthopedie zullen naar locatie AMC gaan. Een deel van de longchirurgie zal naar locatie VUmc gaan.

Het kan dus wel zijn dat iemand in de toekomst een afspraak heeft op een polikliniek die naar de andere locatie is verhuisd, maar dan ziet men daar waarschijnlijk gewoon weer de eigen zorgverleners want die verhuizen mee. 

Wat betekent het voor vasculitispatiënten in het bijzonder?

Op haar nieuwe website stelt het Amsterdam UMC dat juist voor zeldzame aandoeningen zoals de onze de kwaliteit van zorg op deze manier zal verbeteren.

Op welke manier dat zal gebeuren en waaruit die vooruitgang zal blijken weten we nog niet precies maar daarover gaan we uiteraard op korte termijn praten met de betreffende afdelingen en verantwoordelijken. Natuurlijk zullen we de uitkomsten van die gesprekken zo gauw mogelijk met u delen via deze website, de Vascuzine en zo nodig via een extra nieuwsbrief.

Het nieuwe logo

De nieuwe website van het Amsterdam UMC zegt over het nieuwe logo het volgende:

Het logo symboliseert een nieuwe start van de nieuwe organisatie Amsterdam UMC. ‘Amsterdam’ is een wereldmerk. Daarom maakt het onderdeel uit van de nieuwe naam Amsterdam UMC; het helpt om de internationale positie te onderstrepen. Ook de symboliek van de tulp werkt internationaal heel goed. De tulp verwijst tevens naar Nicolaes Tulp, de chirurgijn die de anatomie tot bloei bracht in Amsterdam. Rembrandt legde hem vast in zijn wereldberoemde schilderij ‘De anatomische les’. Het Amsterdamse karakter is verder in het logo terug te vinden in de ‘grachtengordel’. Het facet, de diamant, fungeert als ‘kroontje’ en drukt kwaliteit en precisie uit. Het verwijst ook naar de rijke historie van de Amsterdamse geneeskunde. Vanwege de nieuwe start zijn de bestaande huisstijlkleuren van beide ziekenhuizen losgelaten. In het nieuwe beeldmerk komen nu onze nationale kleuren terug, met oranje als dominante, warme kleur.

 Meer weten en wat promotiefilmpjes bekijken? Ga naar www.amsterdamumc.nl

 

NIEUWS

Succesvol Ondernemen met GPA

2018-11-25

Dat onze oud-voorzitter en huidig bestuurslid jan Veenendaal een sociaalvoelend mens is blijkt niet alleen uit zijn werk als vrijwilliger voor onze stichting maar ook uit de bijzondere manier waarop hij zijn bedrijf Lightweight Containers heeft ingericht. Op 19 november werd het verkozen tot het Vitaalste Bedrijf van Nederland. 

Lees meer

Open Source Publicatie Wordt Verplicht

2018-09-20

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle wetenschappelijke publicaties, die mede met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, voor iedereen gratis toegankelijk zijn. 

Lees meer

Belangrijk Onderzoek naar Afweersysteem

2018-07-26

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben 15 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar het afweersysteem.
Het doel is om uiteenlopende ziektes waarbij het afweersysteem ontregeld is, zoals bij vasculitis, kanker, reuma en MS, beter te begrijpen en te bestrijden. 

Lees meer

NIEUW: Amsterdam UMC

2018-06-15

De twee Amsterdamse academische ziekenhuizen (AMC en VUmc) gaan samenwerken onder één naam en een nieuw logo: Amsterdam UMC

Lees meer

Nieuw Behçet Onderzoek

2018-06-12

Nieuw Nederlands wetenschappelijk Behçet-onderzoek klaar om van start te gaan.

Lees meer

Subsidie Nierstichting voor LUMC

2018-04-18

Dr. Onno Teng van het LUMC krijgt € 375.000  voor zijn onderzoek naar nierpatiënten die een nierontsteking hebben als gevolg van een auto-immuunziekte. 

Lees meer

Vraag het de patiënt !

2017-12-21

De Patientenfederatie Nederland heeft de vaste kamercommissie voor VWS een brief gestuurd die ervoor pleit om vooral ook de patiënt te betrekken bij het bepalen van kwaliteit in de zorg.

Lees meer

Schijf met persoonsgegevens mogelijk ontvreemd

2017-12-21

Patiëntenfederatie Nederland is sinds november een externe harde schijf kwijt. Op de schijf staan eigen bedrijfsgegevens en gegevens van de 25 duizend panelleden van de Patiëntenfederatie.

Lees meer

Medicijnen in de EU

2017-10-25

Edith Schippers vindt dat fabrikanten moeten worden verplicht om hun medicijnen aan alle EU lidstaten aan te bieden. 

Lees meer

Chinar Rahmattulla: Summa Cum Laude

2017-09-29

Onze vrijwilligster en redactrice van de Vascuzine Chinar Rahmattulla studeerde vandaag in Leiden SUMMA CUM LAUDE af in de geneeskunde !

Lees meer

AMC Voorlichting Vasculitispatiënten

2017-09-18

Op woensdagavond 18 oktober organiseert het Vasculitiscentrum AMC samen met de afdelingen reumatologie en nefrologie van het VUMC een patiëntenavond in het AMC.

Lees meer

Uw contributie declareren?

2017-06-21

Of dat kan hangt af van welke polis u heeft bij welke verzekeraar. Als u alleen een basisverzekering heeft zal het niet lukken. Maar als u een aanvullende polis heeft zou het zo maar eens kunnen...

Lees meer

Kenniskaart Vasculitis voor Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar On Line

2017-04-24

Na die van het Meander MC in Amersfoort en het Erasmus MC in Rotterdam, staat nu ook de kenniskaart voor de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar online.

Lees meer

Met wie heeft u een appeltje te schillen?

2017-03-17

Deze week startte het Nationale Zorgnummer de actie  'Met wie heeft u een appeltje te schillen?' Wat doe je als je een probleem hebt met werkgever, zorgverzekeraar of arts? 

Lees meer

Maligniteiten

2016-12-08

Belangrijke publicatie van twee van onze redactieleden: Emma van Daalen en Chinar Rahmattulla.

Lees meer

10 jaar nieuw leven

2016-11-15

Een van de sprekers op de Landelijke Dag 2017 is de longarts Prof. dr. Marjolein Drent. Ze vroeg ons om aandacht voor een mooie film over twee zussen die beiden een dubbele longtransplantatie meemaakten.

Lees meer

Advies aan de Tweede Kamer

2016-11-04

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland‘: ‘Financier patiëntenorganisaties uit premiegeld en niet langer uit algemene middelen’.

Lees meer

Digitale inzage dossier

2016-10-27

Minister Schippers trekt de komende 3 jaar 105 miljoen euro uit zodat patiënten zelf eenvoudig en digitaal toegang krijgen tot hun gegevens bij het ziekenhuis.

Lees meer

Eigen verantwoordelijkheid

2016-08-15

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde deze maand dat een patiënt altijd zelf moet controleren of zijn zorgverzekeraar een behandeling vergoedt.

Lees meer

Expertise UMCG en AMC

2016-07-19

Commissie oordeelt positief over definitieve erkenning AMC en UMCG als expertisecentrum voor vasculitis.

Lees meer

Vasculitis Expertisecentrum Amsterdam

2016-06-07

Op de website van het AMC is nu een aparte sectie voor het Vasculitis Expertisecentrum Amsterdam.

Lees meer

Lareb Bijwerkingen App

2016-02-03

Lareb heeft de Bijwerking App gelanceerd. Naast het melden van bijwerkingen kunt u nieuws over bijwerkingen ontvangen.

Lees meer

Maagzuurremmers

2016-01-25

Het NRC, Medisch Contact en de website Niernieuws kwamen in januari alle drie met het bericht dat 'populaire maagzuurremmers de kans op chronische nierziekte vergroten'. Maar klopt dat bericht wel?

Lees meer

UWV Perspectief

2016-01-06

UWVPerspectief is een platform voor mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Chronisch zieken vinden er veel informatie over ziek zijn en werken.

Lees meer

Nationale Zorgnummer

2015-11-07

In de knel omdat u geen passende zorg en ondersteuning krijgt? Dan is er nu het Nationale Zorgnummer
0900 - 2356780

Lees meer

Transparantie in de zorg

2015-03-03

Helderheid voor de patient over de kwaliteit en de kosten van de zorg. Dat is wat minister Schippers wil in het jaar van de transparantie. 

Lees meer

Second Opinion

2015-01-22

Het aanvragen van een second opinion blijft gewoon verzekerd en er komt ook geen eigen bijdrage in dat verband. 

Lees meer

WORD LID !

Ooit gedacht aan een 2nd opinion?

Bekijk uitslag