Home  > 
Search news

Maagzuurremmers

  

MAAGZUURREMMERS EN
MOGELIJKE NIERSCHADE

Medisch Contact (vakblad voor artsen) op 14 januari 2016: 
'Maagzuurremmers geven extra risico op nierfalen'

Het NRC op 20 januari 2016:
'Populaire maagzuurremmers vergroten de kans op chronische nierziekte'

Niernieuws op 18 januari 2016:
'Maagzuurremmers op termijn slecht voor nieren'

 Onze apotheker en redactielid Karen de Leest:
'Het ligt veel genuanceerder.'

 

TER INLEIDING

De strekking van bovengenoemde berichten is dat patiënten die een bepaald type maagzuurremmers gebruiken een 20 tot 50 procent grotere kans hebben op chronische nierziekte. 

Het type maagzuurremmers waar het hier over gaat wordt in het vakjargon aangeduid als PPI's: Proton Pomp Inhibitors oftewel in goed Nederlands: protonpomp-remmers. Ze zijn bekend onder de naam Omeprazol, Pantoprazol en Esomeprazol en verkrijgbaar onder merknamen als Losec®, Roisan®, Omolin® etc. Ze worden vrij gemakkelijk en veelvuldig voorgeschreven en sommige zijn ook zonder recept verkrijgbaar.

Nou moeten vasculitispatiënten zo-wie-zo goed op hun nieren letten dus vroegen we ons redactielid en apotheker Karen de Leest in welke mate we ons zorgen moeten maken.
Haar antwoord: Laat je niet gek maken het ligt veel genuanceerder.

HET ONDERZOEK

De bron van al die artikelen is het recentelijk verschenen artikel in het gezaghebbende medische blad JAMA  over een onderzoek naar hart- en vaatziekten uitgevoerd door de John Hopkins Universiteit uit Baltimore (USA). De onderzoekers noteerden van zo'n 10.000 personen onder andere of deze patiënten wel of niet een PPI gebruikten. Vijftien jaar later keken ze welke van die personen chronische nierziekte hadden ontwikkeld. Uit die cijfers bleek dat de kans om chronisch nierfalen te ontwikkelen onder de PPI-gebruikers 20-50 procent hoger lag dan bij de niet-gebruikers . Vervolgens herhaalden ze het onderzoek met een grote groep van bijna 250.000 personen. Dat tweede onderzoek liet hetzelfde fonemeen zien, zij het dan minder spectaculair. Bij deze groep bleek dat het risico om na tien jaar chronisch nierfalen te krijgen onder PPI-gebruikers 15,6 procent was en onder niet-gebruikers 13,9 procent. Patiënten die de tabletten tweemaal per dag nemen bleken daarbij meer risico te lopen dan degenen die een enkele dosis gebruiken.

De onderzoekers vermoeden dat de bijwerking het gevolg is van steeds opnieuw optredende acute nierschade in combinatie met een te laag magnesiumgehalte. 

Ze adviseren artsen wat terughoudender te zijn in het voorschrijven van dit soort maagzuurremmers. Ze worden volgens hen te vaak zonder duidelijke indicatie gegeven of als preventief middel ter voorkoming van maagklachten door andere medicatie. Er zou volgens de onderzoekers wat vaker moeten worden nagedacht of de voordelen wel opwegen tegen het steeds breder wordende scala aan nadelen. 

TWEE BELANGRIJKE KANTTEKENINGEN

1. De resultaten van dit onderzoek gaan alleen over de zogenaamde protonpomremmers en dus niet over maagzuurremmers die bekend staan als zogenaamde H2-antagonisten zoals bijvoorbeeld Zantac®.

2. (en dat is veruit de belangrijkste). Het gegeven dat er een aantoonbaar verband is tussen het gebruik van protonpompremmers en chronische nierschade wil nog niet zeggen dat het per definitie een oorzakelijk verband is. Er is dus niet aangetoond dat het PPI gebruik ook echt de oorzaak is van die dalende nierfunctie. Dat klinkt wat verwarrend maar het zou kunnen zijn dat er ook nog andere factoren een rol spelen. Een voorbeeld: Als uit wereldwijd onderzoek blijkt dat mensen die voornamelijk voornamelijk aardappels eten vaker een blanke huidskleur hebben dan mensen die voornamelijk rijst eten dan wil dat nog niet zeggen dat je van het eten van aardappels een blanke huid krijgt. Het is in dat geval waarschijnlijker dat er een of meer andere oorzaken een rol spelen zoals afkomst en geografie. De website van Dokter Media haalt een ander mooi voorbeeld aan: als je ziet dat er veel paraplu's verkocht worden in een periode dat er veel storm is dan wil dat nog niet zeggen dat het gaat stormen als mensen een paraplu kopen. Het is eerder waarschijnlijk dat er een derde oorzaak is die de beide andere dingen verklaard, namelijk regen.  Zo zouden in dit geval - zuiver theoretisch -  vasculitispatiënten het onderzoeksbeeld wat kunnen verstoren omdat bij hen chronische nierschade zo wie zo vaker optreedt dan bij veel andere personen. Nou zullen er in de onderzochte populatie niet zoveel vasculitispatiënten zitten maar met diabetespatiënten bijvoorbeeld ligt dat al anders. Daar zijn er veel meer van, ze slikken vaak maagzuurremmers en ook diabetes kan net als vasculitis zo wie zo leiden tot chronische nierschade. Dus zoals de onderzoekers ook zelf aangeven: er zal  naar de juiste aard van het verband nog nader onderzoek moeten worden gedaan.

CONCLUSIE

Het is niet zo dat onderzoek nu heeft aangetoond dat het gebruik van PPI’s leidt tot het krijgen van chronische nierziekte. Het onderzoek toont wel een verband aan, maar of PPI’s daadwerkelijk chronische nierziekte veroorzaken is nog niet duidelijk.

TOT SLOT

Dit onderzoek en ook eerdere onderzoeken naar de bijwerkingen over PPI's  wijzen artsen en patiënten erop dat ze best iets terughoudender zouden mogen zijn in het voorschrijven respectievelijk innemen van PPI's.

Er zijn allerlei goede redenen voor uw arts om in bepaalde gevallen toch PPI's voor te schrijven teneinde andere schade te voorkomen. Hij zal daarbij zoals altijd de afweging maken tussen noodzaak en risico. 

Een aantal van deze producten zijn ook zonder recept te verkrijgen. In dat geval ligt de beslissing dus simpelweg bij u. Dit onderzoek is absoluut geen aanleiding om ongerust te zijn maar wees gelet op alles wat er over dit onderwerp wordt geschreven voorzichtig met het al te gemakkelijk gebruiken van dit soort maagzuurremmers. Als het nodig is is het nodig maar 'bezint voor ge begint'.

P.S. Ook aan de Radboud Universiteit is onderzoek gedaan naar maagzuurremmers. Daar toonde onderzoek van Anke Lameris aan dat veelvuldig gebruik kan leiden tot magnesiumtekort. Magnesium speelt een rol bij het samentrekken van spieren, de werking van zenuwen en het zorgt voor de stevigheid van bot.

BRONNEN: JAMA., NRC, Medisch Contactwww.niernieuws.nl,  www.gezondenieren.nl , www.doktermedia.nl 

Bericht geplaatst op 25 januari 2016 - webredactie

NIEUWS

Twee nieuwe brochures

2018-12-20

In de sectie Publicaties van deze site (onder het kopje Brochures) staan twee nieuwe brochures. Het rapport Impact en Bereik en een brochure over onze eigen organisatie. 

Lees meer

Succesvol Ondernemen met GPA

2018-11-25

Dat onze oud-voorzitter en huidig bestuurslid jan Veenendaal een sociaalvoelend mens is blijkt niet alleen uit zijn werk als vrijwilliger voor onze stichting maar ook uit de bijzondere manier waarop hij zijn bedrijf Lightweight Containers heeft ingericht. Op 19 november werd het verkozen tot het Vitaalste Bedrijf van Nederland. 

Lees meer

Open Source Publicatie Wordt Verplicht

2018-09-20

Vanaf 1 januari 2020 moeten alle wetenschappelijke publicaties, die mede met overheidsgeld tot stand zijn gekomen, voor iedereen gratis toegankelijk zijn. 

Lees meer

Belangrijk Onderzoek naar Afweersysteem

2018-07-26

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben 15 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar het afweersysteem.
Het doel is om uiteenlopende ziektes waarbij het afweersysteem ontregeld is, zoals bij vasculitis, kanker, reuma en MS, beter te begrijpen en te bestrijden. 

Lees meer

NIEUW: Amsterdam UMC

2018-06-15

De twee Amsterdamse academische ziekenhuizen (AMC en VUmc) gaan samenwerken onder één naam en een nieuw logo: Amsterdam UMC

Lees meer

Nieuw Behçet Onderzoek

2018-06-12

Nieuw Nederlands wetenschappelijk Behçet-onderzoek klaar om van start te gaan.

Lees meer

Vraag het de patiënt !

2017-12-21

De Patientenfederatie Nederland heeft de vaste kamercommissie voor VWS een brief gestuurd die ervoor pleit om vooral ook de patiënt te betrekken bij het bepalen van kwaliteit in de zorg.

Lees meer

Uw contributie declareren?

2017-06-21

Of dat kan hangt af van welke polis u heeft bij welke verzekeraar. Als u alleen een basisverzekering heeft zal het niet lukken. Maar als u een aanvullende polis heeft zou het zo maar eens kunnen...

Lees meer

Kenniskaart Vasculitis voor Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar On Line

2017-04-24

Na die van het Meander MC in Amersfoort en het Erasmus MC in Rotterdam, staat nu ook de kenniskaart voor de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar online.

Lees meer

Maligniteiten

2016-12-08

Belangrijke publicatie van twee van onze redactieleden: Emma van Daalen en Chinar Rahmattulla.

Lees meer

Advies aan de Tweede Kamer

2016-11-04

Dianda Veldman, directeur Patiëntenfederatie Nederland‘: ‘Financier patiëntenorganisaties uit premiegeld en niet langer uit algemene middelen’.

Lees meer

Digitale inzage dossier

2016-10-27

Minister Schippers trekt de komende 3 jaar 105 miljoen euro uit zodat patiënten zelf eenvoudig en digitaal toegang krijgen tot hun gegevens bij het ziekenhuis.

Lees meer

Eigen verantwoordelijkheid

2016-08-15

Het gerechtshof in Den Haag bepaalde deze maand dat een patiënt altijd zelf moet controleren of zijn zorgverzekeraar een behandeling vergoedt.

Lees meer

Lareb Bijwerkingen App

2016-02-03

Lareb heeft de Bijwerking App gelanceerd. Naast het melden van bijwerkingen kunt u nieuws over bijwerkingen ontvangen.

Lees meer

Maagzuurremmers

2016-01-25

Het NRC, Medisch Contact en de website Niernieuws kwamen in januari alle drie met het bericht dat 'populaire maagzuurremmers de kans op chronische nierziekte vergroten'. Maar klopt dat bericht wel?

Lees meer

UWV Perspectief

2016-01-06

UWVPerspectief is een platform voor mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Chronisch zieken vinden er veel informatie over ziek zijn en werken.

Lees meer

WORD LID !

Ooit gedacht aan een 2nd opinion?

Bekijk uitslag